Stadgar

Stadgar

Nya stadgar 2018 »»

Överlåtelseavgift betalas från och med september 2005 av köparen. Avgiften, som administreras av föreningens ekonomiske förvaltare, uppgår till 2,5 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.