Kontakta styrelsen

Välkommen att kontakta Brf Järnheden, mail;  jarnheden@gmail.com 

eller skicka post till nedan adress:

Brf Järnheden   

Box 11109     
161 11  Bromma