Andrahandsuthyrning

För att hyra ut i andra hand måste en ansökan om andrahandsuthyrning lämnas till styrelsen som kan godkänna detta om giltigt skäl finns. Ingen andrahandsuthyrning får ske om tillstånd ej finns. 

Ansökningsblankett finns här »Utdrag från paragraf 31 i föreningens stadgar:

En bostadrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Avgift kan tas ut enligt§ 7 (se stadgarna)

Om styrelsen inte lämnar sitt samtycke till bostadsrättshavare, som under viss tid inte har tillfälle att använda sin bostadslägenhet, får denne upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till viss tid och förses med villkor. Det finns mer information om du söker på nätet kring vad som anges som skäl. Vår förening är medlemmar i denna intresseorganisation som givit ut nedanstående beslutsstöd.