Tvättstugor

Det finns tre tvättstugor i föreningen, en i varje huskropp. Tid bokas med en låscylinder med lägenhetens nummer. Endast bostadsrättsinnehavare får nyttja tvättstugorna. All tvätt sker på egen risk. Bygel-bh är tillåtet att tvätta i tvättmaskin endast om tvättpåse avsedd för detta ändamål används. Bokad tvättid som inte tagits i anspråk efter en timme får användas av annan boende.


För allas trevnad vänligen respektera de instruktioner som finns uppsatta i tvättstugorna. Städa efter dig och ta väl hand om maskinerna, dessa äger vi tillsammans. Om det är något fel på utrustningen lägger ni en felanmälan i portalen»»Tvättstuga Ståltrådsvägen 17

PassVardagHelg
107:00-11:0009:00-11:00
211:00-14:3011:00-14:30
314:30-18:0014:30-18:00
418:00-22:0018:00-22:00


TORKRUM
Pass Vardag Helg
1 08:00-12:00 09:00-12:00
2 12:00-15:30 12:00-15:30
3 15:30-19:00 15:30-19:00
4 19:00-22:00 samt påföljande vardag kl 07:00-08:00 19:00-22:00TVÄTTSTUGA STÅLTRÅDSVÄGEN 36


Pass Vardag Helg
1 07:00-11:00 09:00-11:00
2 11:00-14:30 11:00-14:30
3 14:30-18:00 14:30-18:00
4 18:00-22:00 18:00-22:00

TORKRUM

Pass Vardag Helg
1 08:00-12:00 09:00-12:00
2 12:00-15:30 12:00-15:30
3 15:30-19:00 15:30-19:00
4 19:00-22:00 samt påföljande vardag kl 07:00-08:00 19:00-22:00

TVÄTTSTUGA STÅLTRÅDSVÄGEN 46

Pass Vardag Helg
1 07:00-11:00 09:00-11:00
2 11:00-14:30 11:00-14:30
3 14:30-18:00 14:30-18:00
4 18:00-22:00 18:00-22:00

TORKRUM

Pass Vardag Helg
1 08:00-12:00 09:00-12:00
2 12:00-15:30 12:00-15:30
3 15:30-19:00 15:30-19:00
4 19:00-22:00 samt påföljande vardag kl 07:00-08:00 19:00-22:00