Felanmälan/jour

Fastighetsskötsel/Felanmälan:


Delagott Förvaltning sköter föreningens fastigheter. Felanmälan i gemensamma utrymmen (t ex tvättstugor, belysning i trappuppgångar, källare mm).

Brf Järnhedens medlemmar uppmanas att göra felanmälan på denna länk»»  

Alternativt kan man ringa under dygnet runt på tel 08-55 11 05 00. 


Felanmälan som avser medlems lägenhet, t ex blandare och vitvaror ska inte göras via felanmälan utan där får man kontakta lämplig hantverkare själv.


Jour

Brf Järnheden samarbetar med WIAB, Wahlings Installationsservice AB vad gäller jour för skador på vatten och värme.

Ring under WiAB:s kontorstid måndag till fredag tel 08-80 20 40

Ring under icke kontorstid till larmcentralens tel 08-80 16 28

Larm på icke kontorstid skall undvikas och bör ske endast i följande fall: 
1.  Vid fel eller haveri där följdskador uppstår och förvärras, t ex vattenskada

2.  I annat brådskande fall, t ex vintertid när värmeanläggningen ej fungerar         


Då larmcentralen svarar skall följande meddelas; Detta larm skall vidarebefordras till Wahlings. Ange varifrån du ringer och lämna ditt namn och telefonnummer så att det vid behov kan göras en motringning. Ring därefter någon i styrelsen för att meddela vad som hänt.


 
/Styrelsen