Felanmälan/jour

Fastighetsskötsel/Felanmälan:


Delagott Förvaltning sköter föreningens fastigheter. Felanmälan i gemensamma utrymmen (t ex tvättstugor, trappuppgångar, källare mm).

Brf Järnhedens medlemmar uppmanas att göra felanmälan på denna länk»» 

Alternativt kan man ringa under dygnet runt på tel 08-55 11 05 00. 


Jour

Brf Järnheden samarbetar med WIAB, Wahlings Installationsservice AB vad gäller jour för skador på vatten och värme.

Ring under WiAB:s kontorstid måndag till fredag tel 08-80 20 40

Ring under icke kontorstid till larmcentralens tel 08-80 16 28

Larm på icke kontorstid skall undvikas och bör ske endast i följande fall: 
1.  Vid fel eller haveri där följdskador uppstår och förvärras, t ex vattenskada

2.  I annat brådskande fall, t ex vintertid när värmeanläggningen ej fungerar         


Då larmcentralen svarar skall följande meddelas; Detta larm skall vidarebefordras till Wahlings. Ange varifrån du ringer och lämna ditt namn och telefonnummer så att det vid behov kan göras en motringning. Ring därefter någon i styrelsen för att meddela vad som hänt.


 
/Styrelsen