Medlemsaktuellt

Som medlem kan du hitta mycket information även under fliken Mäklarinformation. Under denna flik som vi döpt till medlemsaktuellt kommer vi informera om sådant som berör dig som medlem. Vi kommer uppdatera med information om när något hänt eller när det är något vi i styrelsen vill nå ut med till er medlemmar. Avgiftshöjning

Styrelsen beslutade under 2019 att avgifterna ska höjas med 10 %. Enligt vår ekonomiska plan behövde vi justera avgifterna eftersom vi har flera planerade projekt på gång som behöver finansieras. Flera kostnader har varje år ökat procentuellt för föreningen, avgifterna har dock inte följt marknadsutvecklingen.  

Det har tyvärr blivit fel i samband med utskicken gällande avier. Avgiftshöjningen började gälla från 2019-01-01. Det hade redan skickats ut avier för kvartal 1 (perioden januari - mars) vilket innebar att avgiftshöjningen skulle portioneras ut under resterande del av året. När Riksbyggen ekonomi skickade ut avierna för kvartal 2 hamnade hela årets retroaktivitet på dessa avier. Om man inte har möjlighet att betala retroaktiviteten under kvartal 2 kan man höra av sig till Riksbyggen för att portionera ut den under resterande del av året. Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär. /Styrelsen

Parkeringsplatser

Vi hade en vattenläcka hösten 2018 vid ett av husen ut mot gatan. I samband med att marken iordningställdes ansökte vi om bygglov för att utöka med en parkeringsplats. Tidigare var det en häck på platsen. Efter att ha väntat några månader har vi nu fått beviljat bygglov och har numera 33 parkeringsplatser som kan arrenderas av föreningens medlemmar. Vi har upprättat ett nytt arrendeavtal gällande parkeringsplatserna och höjt arrendet till 250 kr/månad för en vanlig plats och 350 kr för en parkeringsplats där man nyttjar laddström till sin elbil (elkostnader tillkommer). I nuläget har de som väntat längst köat sedan hösten 2016. Det är för närvarande 14 aktivt köande för att få arrendera en parkeringsplats. 

Bredband

Varje lägenhet har indraget bredband som levereras av Telenor. Anslutningen är 100/100 och ingår i medlemsavgiften. Nya medlemmar får själva kontakta Telenor för att registrera sig för att aktivera sitt bredband. Ni kan få en router hemskickad av Telenor utan extra kostnad. 

Städdag

Vårens städdag genomfördes lördagen den 11 maj. Det var strax över 30 personer/medlemmar som deltog och som gjorde ett fantastiskt jobb. När vi hjälps åt går det väldigt fort och det blir också ett väldigt bra resultat. Hade fler haft möjlighet att närvara hade vi kunnat utföra än mer åtgärder. Vi kan inte tvinga medlemmar att vara med men genom att vi hjälps åt kan vi också hålla ner kostnader som vi annars hade behövt lägga ut på entreprenad vilket bidrar till ökade kostnader för bostadsrättsföreningen. Vi hoppas ju såklart att fler kan tänka sig att vara med och hjälpa till under nästa städdag den 26 oktober. Samling utanför Ståltrådsvägen 36 kl 10.

Tvättstugeinfo

Tänk på att tömma era fickor på mynt och andra föremål. Vi råkade tyvärr ut för ett stopp i avloppet i en av tvättstugorna nu under sommaren vilket gjorde att vi behövde ta hit en jourrörmokare. Det visade sig att det var fullt med mynt som täppt till avloppet vilket var en onödig kostnad som vi kunnat lägga på annat. 

Stopp i avlopp

 

Lokaler

Många medlemmar kontaktar styrelsen med frågor om de olika rummen som man kan kvittera ut nyckel till. Kravet för att kvittera ut nyckel är att man är medlem i bostadsrättsföreningen vilket innebär att man äger lägenheten man bor i. Bilder på rummen finns under fliken Mäklarinformation.

Hobbyrummet: 500 kr deposition för nyckel, 250 kr åter vid återlämnadet

Bastunyckel: 500 kr deposition för nyckel, 250 kr åter vid återlämnadet

Biljardrum: 500 kr deposition för nyckel, 500 kr åter vid återlämnadet

Parkeringsplatskön

Det är för närvarande ca 3-4 års kö för att få arrendera en parkeringsplats av bostadsrättsföreningen. 

Renovering

Många vill göra förbättringar och få det fint och komfortabelt i sina lägenheter. Tänk bara på att respektera era grannar och följ stadgar och ordningsregler. Ni kan hitta dem här på hemsidan. 

Ska ni ta ner en vägg eller installera vattenburen golvvärme eller något annat som innebär en väsentlig förändring i bostaden så krävs det alltid tillstånd av styrelsen. Installation av tvättmaskin och diskmaskin skall göras av behörig person. Tänk på att dessa ska kopplas in på kallvattnet. Behöriga hantverkare känner till detta. Att göra saker själv kan skapa dyra merkostnader om något går fel och att era försäkringar inte gäller. Det kan också innebära skador som påverkar era grannar om t.ex en vattenskada inträffar. 


Uppdaterat 2019-09-22