Samarbeten

Fastigheternas förvaltning och skötsel

Ekonomisk förvaltning 

Riksbyggen Ekonomi

Förvaltning i Östersund AB – en del av Riksbyggen

Kundtjänst: 010-175 71 00

kundtjanst@rbekonomi.se

Adress: Box 84, 831 21 Östersund

www.rbekonomi.se

Markskötsel (gräsmattor, häckklippning och buskar)

Fragaria 

Städning

EnRenareVardag

08-660 55 55

www.enrenarevardag.se

Teknisk förvaltning

Delagott Förvaltning
Tel 08- 33 12 10

Snöröjning och sandning

HSB Mark och Trädgård
Tel: 08-578 77 500

Uppdaterad: 2020-03-30