God fortsättning på det nya året 2017!

Nytt år och nya utmaningar. Brf Järnhedens traditionella uppmaningar; lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Kontrollera era brandvarnare att de fungerar, byt batteri om det behövs, skaffa gärna en extra. Var noga med att stänga entredörrar och källardörrar så att inga obehöriga kommer in i våra fastigheter. 

Gott Nytt År

önskar

/Styrelsen


Ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 10 maj kl 19.00 hölls ordinarie föreningsstämma. Några ändringar bland föreningens funktionärer blev det. Detta kan ni som inte var med på stämman läsa om i protokollet som finns i varje port. Även anslags-tavlan har uppdaterats. 


Årsredovisning

Årsredovisningen för 2015 finns att läsa här.


Nyheter 2015.

Fönstermålning; Masmästaren 1, Ståltrådsvägen 32-40, har nu fått sina fönster målade (på utsidan, insidan kan man få målad på egen bekostnad, rotavdrag kan gälla). Bolaget som har utfört arbetet heter Penselkompaniet AB och det finns lokalt i Ulvsunda. Man började under hösten 2014 med port nr 38 och nr 40 och har fortsatt under våren 2015 med port nr 32-36. I september 2015 har arbetet fortsatt med målning av Masmästaren 2, Ståltrådsvägen 42-46, detta blev klart i oktober 2015.


Bullerdämpande fönster;  har föreningen fått av Swedavia som är ägare till Bromma Flygplats, men bara i vissa rum. Då Swedavia har ett åläggande att löpande följa upp bullernivåerna har detta resulterat i ytterligare åtgärder för att dämpa bullret i närliggande fastigheter. Brf Järnheden kommer under hösten 2015 att få fler fönster utbytta till lamellfönster. Arbetet med detta påbörjas fredag 16 oktober genom att utsedd entreprenör kommer att mäta fönster i berörda lägenheter.


Avtal med ny Teknisk förvaltare, Rentec Fastighetsservice AB, har skrivits. Även jouravtalet är nytt, och det gäller för i första hand skador inom området vvs. Utöver dessa två nya har vi tecknat avtal med Veteranpoolen i Västerort vilka skall ta hand om våra grönområden, ex gräsmattor och häckar. Nyheter 2016.

Avgiften till föreningen kommer att vara oförändrad under 2016.

Nya skyltar med texten "Hyrd parkering" har satts upp på våra parkeringsplatser. Förhoppningsvis kommer obehöriga bilar att minska.

Ett nytt projekt i Masmästaren 1 har nu avslutats och det projektet var relining av avloppsstammen (samlingsledningen) i källaren. Tidsplanen var följande; start 2016-04-18 och avslut till midsommar. Tidigare har alla vertikala stammar bytts ut så inklusive nämnda relining så är alla stammar bytta i Masmästaren 1. Medlemmarna berördes endast marginellt då inga ingrepp skedde i lägenheterna.

Dörrarna, inkl karmar, till cykelrummen (två st) i Hammarsmedjan 2 har bytts ut till ståldörrar då de gamla dörrarna var utslitna och alldeles för lätta att forcera för obehöriga.

Under senare halvan av november/början på december kommer OVK-besiktning att göras i föreningens alla tre fastigheter. OVK=obligatorisk ventilationskontroll.

En ny tvättmaskin har nu (november) installerats i tvättstugan på Ståltrådsvägen 17.


Nyheter 2017

Avgiften till föreningen kommer att vara oförändrad under 2017.

Målning av tvättstugor och torkrum kommer att ske i våra fastigheter Masmästaren 1 och 2. Arbetet beräknas påbörjas i slutet av januari. Detta kommer att medföra en del störningar för de medlemmar som tänkt tvätta just då. Men, ser man framåt så blir det trevligare miljö för alla. Tvättstugan i Hammarsmedjan 2 har fått en tredje tvättmaskin vilken kommer att kunna tas i bruk senast måndag 23 januari 2017.

Under februari/mars kommer en kartering att göras av avloppsstammen (källaren) i Hammarsmedjan 2. Kartering innebär att samtliga avloppsrör i nämnda källare kommer att filmas för att se i vilket skick dessa befinner sig.

Så snart temperaturen stiger till hållbar plustemp kommer målning att ske av samtliga dörrar till våra soprum.

Fr o m 1 februari kommer Brf Järnheden att få en ny ekonomisk förvaltare; Agenta Förvaltning AB. 


   

 

Här följer lite information som är bra att känna till.

Minst en fungerande brandvarnare (gärna fler) måste finnas i varje lägenhet. Kontrollera funktionaliteten regelbundet genom att trycka på knappen som finns på alla brandvarnare.

Påhälsningar av obehöriga har skett, bl a har några av våra portkodsdosor förstörts. Vi ber alla medlemmar som är hemma att hålla uppsikt över våra tre fastigheter. Om ni stöter på någon okänd som försöker komma in, fråga gärna vem de skall besöka. Låt inga entrédörrar eller källardörrar stå öppna utan bevakning.


Alla bostadrättslägenheter måste ha hemförsäkring med  s k bostadsrättstillägg.  

Vad gäller grovsopor har föreningen inget utrymmer för dessa. P g a brandrisken får grovsopor ej lämnas i källargångarna.  Dessa kan istället med fördel lämnas till den nya returstationen vid Plantagen (ca 1,5 km bort). Det är varje  medlems eget ansvar att forsla bort skräp, t ex gammal köksutrustning och dylikt.I våra gröna containrar för återvinning av papper/tidningar m m får ej slängas kartonger.