Ordinarie föreningsstämma 2017

Torsdagen den 11 maj kl 19.00 håller vi ordinarie föreningsstämma. Trots pågående reparationer kommer vi att vara i föreningslokalen som vanligt. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. 

/Styrelsen


Årsredovisning

Årsredovisningen för 2015 finns att läsa här. När årsredovisningen för 2016 har godkänts av stämman kommer den in på hemsidan så snart som möjligt, dock tidigast i mitten på juni.  


Nyheter 2016.

Avgiften till föreningen kommer att vara oförändrad under 2016.

Nya skyltar med texten "Hyrd parkering" har satts upp på våra parkeringsplatser. Förhoppningsvis kommer obehöriga bilar att minska.

Ett nytt projekt i Masmästaren 1 har nu avslutats och det projektet var relining av avloppsstammen (samlingsledningen) i källaren. Tidsplanen var följande; start 2016-04-18 och avslut till midsommar. Tidigare har alla vertikala stammar bytts ut så inklusive nämnda relining så är alla stammar bytta i Masmästaren 1. Medlemmarna berördes endast marginellt då inga ingrepp skedde i lägenheterna.

Dörrarna, inkl karmar, till cykelrummen (två st) i Hammarsmedjan 2 har bytts ut till ståldörrar då de gamla dörrarna var utslitna och alldeles för lätta att forcera för obehöriga.

Under senare halvan av november/början på december kommer OVK-besiktning att göras i föreningens alla tre fastigheter. OVK=obligatorisk ventilationskontroll.

En ny tvättmaskin har nu (november) installerats i tvättstugan på Ståltrådsvägen 17.


Nyheter 2017

Avgiften till föreningen kommer att vara oförändrad under 2017.

Målning av tvättstugor och torkrum har skett i våra fastigheter Masmästaren 1 och 2. Arbetet var klart i slutet av januari. Det blev ljust och fint och genast trevligare att tvätta. Tvättstugan i Hammarsmedjan 2 har fått en tredje tvättmaskin vilken tagits i bruk slutet januari 2017.

Under februari/mars gjordes en kartering av avloppsstammen (källaren) i Hammarsmedjan 2. Kartering innebär filmning för att se i vilket skick avloppsrören befinner sig i. Det visade sig att rören var i dåligt skick så i mitten på april påbörjades renovering av dessa rör, vissa utbyten sker men i huvudsak relinas rören vilket gör att man minimerar åverkan på källargolvet. Allt arbete med relining skall vara klart före midsommar.

Så snart temperaturen stiger till hållbar plustemp kommer målning att ske av samtliga dörrar till våra soprum.

Fr o m 1 februari har Brf Järnheden fått en ny ekonomisk förvaltare; Agenta Förvaltning AB. 


   

 

Här följer lite information som är bra att känna till.

Minst en fungerande brandvarnare (gärna fler) måste finnas i varje lägenhet. Kontrollera funktionaliteten regelbundet genom att trycka på knappen som finns på alla brandvarnare.

Påhälsningar av obehöriga har skett, bl a har några av våra portkodsdosor förstörts. Vi ber alla medlemmar som är hemma att hålla uppsikt över våra tre fastigheter. Om ni stöter på någon okänd som försöker komma in, fråga gärna vem de skall besöka. Låt inga entrédörrar eller källardörrar stå öppna utan bevakning !


Alla bostadrättslägenheter måste ha hemförsäkring med  s k bostadsrättstillägg.  

Vad gäller grovsopor har föreningen inget utrymmer för dessa. P g a brandrisken får grovsopor ej lämnas i källargångarna.  Dessa kan istället med fördel lämnas till den nya returstationen vid Plantagen (ca 1,5 km bort). Det är varje  medlems eget ansvar att forsla bort skräp, t ex gammal köksutrustning och dylikt.



I våra gröna containrar för återvinning av papper/tidningar m m får ej slängas kartonger.