God fortsättning på det nya året !

Hoppas att nyåret förflutit på ett positivt sätt. Ett år går fort och nu är vi i början på 2018. Några nyheter finns att läsa nedan.Nyheter 2018

Fr o m januari 2018 har vi bytt städbolag, till CaMa Service AB. Man inleder i januari med storstädning av alla utrymmen, ex trappor, källargångar, tvättstugor mm. Därefter kommer man att städa på en bestämd dag varje vecka.


Avgiften till föreningen kommer åtminstone tills vidare under 2018 att vara oförändrad.


En ny källardörr har installerats i nr 40. Under våren kommer vi att byta ytterligare några källardörrar. Under vecka två kommer samtliga soprumsdörrar att tas bort och skickas iväg för målning. Detta innebär att soprummen kommer att ha provisoriska skydd i form av någon typ av träskivor i maximalt två-tre veckor.


Inom kort, någon gång i februari, kommer förslag till nya stadgar samt kallelse till extrastämma att skickas ut. Endast ett ärende tas upp och det gäller ändring av stadgarna. 

 

/Styrelsen


Årsredovisning

Årsredovisningen för 2016 finns att läsa här.  


   

Här följer lite information som är bra att känna till.

Minst en fungerande brandvarnare (gärna fler) måste finnas i varje lägenhet. Kontrollera funktionaliteten regelbundet genom att trycka på knappen som finns på alla brandvarnare.

Påhälsningar av obehöriga har skett, bl a har några av våra portkodsdosor förstörts. Vi ber alla medlemmar som är hemma att hålla uppsikt över våra tre fastigheter. Om ni stöter på någon okänd som försöker komma in, fråga gärna vem de skall besöka. Låt inga entrédörrar eller källardörrar stå öppna utan bevakning !


Alla bostadrättslägenheter måste ha hemförsäkring med  s k bostadsrättstillägg.  

Vad gäller grovsopor har föreningen inget utrymmer för dessa. P g a brandrisken får grovsopor ej lämnas i källargångarna.  Dessa kan istället med fördel lämnas till den nya returstationen vid Plantagen (ca 1,5 km bort). Det är varje  medlems eget ansvar att forsla bort skräp, t ex gammal köksutrustning och dylikt.I våra gröna containrar för återvinning av papper/tidningar m m får ej slängas kartonger.