Välkomna till BRF Järnhedens hemsida. Ni kan på denna hemsida hitta information om vår förening, kontaktvägar till externa samarbetspartners, stadgar och ordningsregler mm. Har ni frågor till föreningens styrelse kontaktas vi via styrelsen@jarnheden.se.

Vår förening ligger i det lilla området Johannesfred som är en del av Bromma i Stockholm. Bostadsrättsföreningens tre byggnader ligger alla på Ståltrådsvägen. Mer information om föreningen, historia och om området kan ni läsa under fliken, om föreningen. 

Vi vill uppmärksamma er på att vi skapat två nya flikar här på hemsidan som heter bilder och medlemsaktuellt. Vi kommer under fliken medlemsaktuellt försöka skriva om det är något som är aktuellt eller något som vi vill i styrelsen vill informera er om. 

Byte av bredbandsleverantör

Den 9 februari beslutade styrelsen att byta bredbandsleverantör. Vi byter från Telenor till Bahnhof. Bytet innebär att föreningens grupp abonnemang blir billigare och snabbare.

Läs mer om bytet här »

Övernattningsrummet

Övernattningsrummet kommer att öppnas för bokning igen från den 1 mars 2020. Se lediga tider i navigeringen till vänster (Övernattningsrum).

Nu finns en Facebookgrupp (sluten grupp) där vi medlemmar i brf'en kan kommunicera med varandra. Sök efter Brf Järnheden i Bromma om du önskar gå med.

Årsredovisning

Kontakta styrelsen vid önskemål om att få tillgång till tidigare årsredovisningar. Den senaste årsredovisningen finns här »»

Allmän info

Minst en fungerande brandvarnare (gärna fler) måste finnas i varje lägenhet. Kontrollera funktionaliteten regelbundet genom att trycka på knappen som finns på alla brandvarnare.

Inbrott

Påhälsningar av obehöriga har skett och det har varit en del inbrott i källarförråd. Man har förmodligen tagit sig in via öppna portar. Vi ber alla medlemmar som är hemma att hålla uppsikt över våra tre fastigheter. Om ni stöter på någon okänd som försöker komma in, fråga gärna vem de skall besöka. Låt inga entrédörrar eller källardörrar stå öppna utan se till att de stängs ordentligt.

Alla bostadsrättslägenheter måste ha en hemförsäkring med sk. bostadsrättstillägg

Vad gäller grovsopor har föreningen inget utrymmer för dessa. P g a brandrisken får grovsopor ej lämnas i källargångarna.  Dessa kan istället med fördel lämnas till den nya returstationen vid Plantagen (ca 1,5 km bort). Det är varje medlems eget ansvar att forsla bort skräp, t ex gammal köksutrustning och dylikt. Skräp som lämnas i källargångar kommer omgående att kastas. 

Endast papper och tidningar får slängas i våra gröna behållare. Slängs annat i behållarna kan vi behöva betala en extra avgift för detta. 

Vi strävar efter att vara en stabil bostadsrättsförening där man ska kunna trivas och vilja bo. Vi har ständigt tankar om förbättringar som ska gynna våra medlemmar. Om du har en fundering eller önskan om någon förändring eller förbättring så tveka inte att kontakta styrelsen med ditt förslag. Om det är en större åtgärd eller förändring kan frågan behöva behandlas vid en stämma. Motioner skall lämnas i god tid innan stämman som sker i maj varje år för att den ska kunna behandlas. 


Vänligen, Styrelsen BRF Järnheden

2020-10-20