Höststädning lördag 21 oktober kl 10.00

Traditionsenligt har vi höststädning vilket bl.a. innebär möjlighet att träffa sina grannar och kanske knyta nya kontakter. Övriga göromål är att ta in utemöbler och grillar och ställa dessa i vårt nya uteförråd på baksidan av Ståltrådsvägen 13-25. Även städa källarkorridorer och pannrummet i nr 36. Som vanligt kommer en container att finnas där medlemmarna kan slänga eget skräp, dock ej vitvaror, elektronik, lösningsmedel eller däck.

Efter utfört arbete serveras ärtsoppa med punsch samt kaffe med fika.


Ordinarie föreningsstämma 2017

Torsdagen den 11 maj kl 19.00 hölls ordinarie föreningsstämma. Två nya styrelseledamöter valdes och en blev omvald. Därefter består styrelsen av fem ledamöter. Även en ny suppleant blev vald. 

/Styrelsen


Årsredovisning

Årsredovisningen för 2016 finns att läsa här.  Nyheter 2017

Avgiften till föreningen kommer att vara oförändrad under 2017.

Målning av tvättstugor och torkrum har skett i våra fastigheter Masmästaren 1 och 2. Arbetet var klart i slutet av januari. Det blev ljust och fint och genast trevligare att tvätta. Tvättstugan i Hammarsmedjan 2 har fått en tredje tvättmaskin vilken tagits i bruk slutet januari 2017.

Under februari/mars gjordes en kartering av avloppsstammen (källaren) i Hammarsmedjan 2. Kartering innebär filmning för att se i vilket skick avloppsrören befinner sig i. Det visade sig att rören var i dåligt skick så i mitten på april påbörjades renovering av dessa rör, vissa utbyten sker men i huvudsak relinas rören vilket gör att man minimerar åverkan på källargolvet. Allt arbete med relining skall vara klart före midsommar. Att gjuta igen alla hål i källargolvet beräknas vara klart 30 september 2017.

Målning av samtliga dörrar till våra soprum skall genomföras så snart vi hittat en målerifirma som kan ta sig an arbetet.

Fr o m 1 februari har Brf Järnheden fått en ny ekonomisk förvaltare; Agenta Förvaltning AB. 


   

Här följer lite information som är bra att känna till.

Minst en fungerande brandvarnare (gärna fler) måste finnas i varje lägenhet. Kontrollera funktionaliteten regelbundet genom att trycka på knappen som finns på alla brandvarnare.

Påhälsningar av obehöriga har skett, bl a har några av våra portkodsdosor förstörts. Vi ber alla medlemmar som är hemma att hålla uppsikt över våra tre fastigheter. Om ni stöter på någon okänd som försöker komma in, fråga gärna vem de skall besöka. Låt inga entrédörrar eller källardörrar stå öppna utan bevakning !


Alla bostadrättslägenheter måste ha hemförsäkring med  s k bostadsrättstillägg.  

Vad gäller grovsopor har föreningen inget utrymmer för dessa. P g a brandrisken får grovsopor ej lämnas i källargångarna.  Dessa kan istället med fördel lämnas till den nya returstationen vid Plantagen (ca 1,5 km bort). Det är varje  medlems eget ansvar att forsla bort skräp, t ex gammal köksutrustning och dylikt.I våra gröna containrar för återvinning av papper/tidningar m m får ej slängas kartonger.