Höststädning lördag 22 oktober kl 10.00.

Brf Järnhedens traditionella höststädningsdag närmar sig. Vi ses utanför port nr 38 där arbetsuppgifter kommer att utdelas.

De stora arbetsuppgifterna kommer i år att vara följande: vi tar in utemöbler och grillar, vi går igenom alla källargångar och tömmer dem på skräp och annat som inte hör hemma där, förslag finns även på att putsa fönstren i trapphusen och städa i våra tvätt-stugor, även andra förslag välkomnas. Det vi inte gör i år är krattning av grusgångar då vi tänkt leja ut detta jobb.

Som vanligt kan vi slänga eget skräp i den container som föreningen hyrt.

Efter avslutat jobb, framåt 13-tiden kommer ärtsoppa och kaffe med dopp att serveras i föreningslokalen (nr 25).

Väl mött

/Styrelsen
Ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 10 maj kl 19.00 hölls ordinarie föreningsstämma. Några ändringar bland föreningens funktionärer blev det. Detta kan ni som inte var med på stämman läsa om i protokollet som finns i varje port. Även anslags-tavlan har uppdaterats. 


Årsredovisning

Årsredovisningen för 2014 finns att läsa här, årsredovisning för 2015 kommer att finnas inom kort.


Nyheter 2015.

Fönstermålning; Masmästaren 1, Ståltrådsvägen 32-40, har nu fått sina fönster målade (på utsidan, insidan kan man få målad på egen bekostnad, rotavdrag kan gälla). Bolaget som har utfört arbetet heter Penselkompaniet AB och det finns lokalt i Ulvsunda. Man började under hösten 2014 med port nr 38 och nr 40 och har fortsatt under våren 2015 med port nr 32-36. I september 2015 har arbetet fortsatt med målning av Masmästaren 2, Ståltrådsvägen 42-46, detta blev klart i oktober 2015.


Bullerdämpande fönster;  har föreningen fått av Swedavia som är ägare till Bromma Flygplats, men bara i vissa rum. Då Swedavia har ett åläggande att löpande följa upp bullernivåerna har detta resulterat i ytterligare åtgärder för att dämpa bullret i närliggande fastigheter. Brf Järnheden kommer under hösten 2015 att få fler fönster utbytta till lamellfönster. Arbetet med detta påbörjas fredag 16 oktober genom att utsedd entreprenör kommer att mäta fönster i berörda lägenheter.


Avtal med ny Teknisk förvaltare, Rentec Fastighetsservice AB, har skrivits. Även jouravtalet är nytt, och det gäller för i första hand skador inom området vvs. Utöver dessa två nya har vi tecknat avtal med Veteranpoolen i Västerort vilka skall ta hand om våra grönområden, ex gräsmattor och häckar. Nyheter 2016.

Avgiften till föreningen kommer att vara oförändrad under 2016.

Nya skyltar med texten "Hyrd parkering" har satts upp på våra parkeringsplatser. Förhoppningsvis kommer obehöriga bilar att minska.

Ett nytt projekt i Masmästaren 1 har nu avslutats och det projektet var relining av avloppsstammen (samlingsledningen) i källaren. Tidsplanen var följande; start 2016-04-18 och avslut till midsommar. Tidigare har alla vertikala stammar bytts ut så inklusive nämnda relining så är alla stammar bytta i Masmästaren 1. Medlemmarna berördes endast marginellt då inga ingrepp skedde i lägenheterna.

Dörrarna, inkl karmar, till cykelrummen (två st) i Hammarsmedjan 2 har bytts ut till ståldörrar då de gamla dörrarna var utslitna och alldeles för lätta att forcera för obehöriga.

Under senare halvan av augusti/början på september kommer OVK-besiktning att göras i föreningens alla tre fastigheter. OVK=obligatorisk ventilationskontroll.

   

 

Här följer lite information som är bra att känna till.

Minst en fungerande brandvarnare (gärna fler) måste finnas i varje lägenhet. Kontrollera funktionaliteten regelbundet genom att trycka på knappen som finns på alla brandvarnare.

Påhälsningar av obehöriga har skett, bl a har några av våra portkodsdosor förstörts. Vi ber alla medlemmar som är hemma att hålla uppsikt över våra tre fastigheter. Om ni stöter på någon okänd som försöker komma in, fråga gärna vem de skall besöka. Låt inga entrédörrar eller källardörrar stå öppna utan bevakning.


Alla bostadrättslägenheter måste ha hemförsäkring med  s k bostadsrättstillägg.  

Vad gäller grovsopor har föreningen inget utrymmer för dessa. P g a brandrisken får grovsopor ej lämnas i källargångarna.  Dessa kan istället med fördel lämnas till den nya returstationen vid Plantagen (ca 1,5 km bort). Det är varje  medlems eget ansvar att forsla bort skräp, t ex gammal köksutrustning och dylikt.I våra gröna containrar för återvinning av papper/tidningar m m får ej slängas kartonger.