Vårstädning 2017, lördagen den 22 april kl 10.00

Alla medlemmar är välkomna att städa in våren. Vi bär ut utemöbler och ev grillar, plockar skräp på gårdarna och i källargångarna. Vi samlas utanför nr 25 resp 36 beroende på var man bor. Det finns också möjlighet för medlemmar att slänga eget skräp, se anslag på entrédörrarna. Efter städning följer lunch som vanligt, vi ses i föreningslokalen där det serveras korv med bröd och kaffe med dopp. Det kan vara svårt att ta sig dit den vanliga vägen så ev får man gå in från baksidan, detta p g a pågående relining i källaren till Hammarsmedjan 2.    

/Styrelsen


Ordinarie föreningsstämma 2017

Torsdagen den 11 maj kl 19.00 håller vi ordinarie föreningsstämma. Trots pågående reparationer kommer vi att vara i föreningslokalen som vanligt. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. 


Årsredovisning

Årsredovisningen för 2015 finns att läsa här. När årsredovisningen för 2016 har godkänts av stämman kommer den in på hemsidan så snart som möjligt.  


Nyheter 2015.

Fönstermålning; Masmästaren 1, Ståltrådsvägen 32-40, har nu fått sina fönster målade (på utsidan, insidan kan man få målad på egen bekostnad, rotavdrag kan gälla). Bolaget som har utfört arbetet heter Penselkompaniet AB och det finns lokalt i Ulvsunda. Man började under hösten 2014 med port nr 38 och nr 40 och har fortsatt under våren 2015 med port nr 32-36. I september 2015 har arbetet fortsatt med målning av Masmästaren 2, Ståltrådsvägen 42-46, detta blev klart i oktober 2015.


Bullerdämpande fönster;  har föreningen fått av Swedavia som är ägare till Bromma Flygplats, men bara i vissa rum. Då Swedavia har ett åläggande att löpande följa upp bullernivåerna har detta resulterat i ytterligare åtgärder för att dämpa bullret i närliggande fastigheter. Brf Järnheden kommer under hösten 2015 att få fler fönster utbytta till lamellfönster. Arbetet med detta påbörjas fredag 16 oktober genom att utsedd entreprenör kommer att mäta fönster i berörda lägenheter.


Avtal med ny Teknisk förvaltare, Rentec Fastighetsservice AB, har skrivits. Även jouravtalet är nytt, och det gäller för i första hand skador inom området vvs. Utöver dessa två nya har vi tecknat avtal med Veteranpoolen i Västerort vilka skall ta hand om våra grönområden, ex gräsmattor och häckar. Nyheter 2016.

Avgiften till föreningen kommer att vara oförändrad under 2016.

Nya skyltar med texten "Hyrd parkering" har satts upp på våra parkeringsplatser. Förhoppningsvis kommer obehöriga bilar att minska.

Ett nytt projekt i Masmästaren 1 har nu avslutats och det projektet var relining av avloppsstammen (samlingsledningen) i källaren. Tidsplanen var följande; start 2016-04-18 och avslut till midsommar. Tidigare har alla vertikala stammar bytts ut så inklusive nämnda relining så är alla stammar bytta i Masmästaren 1. Medlemmarna berördes endast marginellt då inga ingrepp skedde i lägenheterna.

Dörrarna, inkl karmar, till cykelrummen (två st) i Hammarsmedjan 2 har bytts ut till ståldörrar då de gamla dörrarna var utslitna och alldeles för lätta att forcera för obehöriga.

Under senare halvan av november/början på december kommer OVK-besiktning att göras i föreningens alla tre fastigheter. OVK=obligatorisk ventilationskontroll.

En ny tvättmaskin har nu (november) installerats i tvättstugan på Ståltrådsvägen 17.


Nyheter 2017

Avgiften till föreningen kommer att vara oförändrad under 2017.

Målning av tvättstugor och torkrum kommer att ske i våra fastigheter Masmästaren 1 och 2. Arbetet beräknas påbörjas i slutet av januari. Detta kommer att medföra en del störningar för de medlemmar som tänkt tvätta just då. Men, ser man framåt så blir det trevligare miljö för alla. Tvättstugan i Hammarsmedjan 2 har fått en tredje tvättmaskin vilken kommer att kunna tas i bruk senast måndag 23 januari 2017.

Under februari/mars gjordes en kartering av avloppsstammen (källaren) i Hammarsmedjan 2. Kartering innebär filmning för att se i vilket skick avloppsrören befinner sig i. Det visade sig att rören var i dåligt skick så i mitten på april påbörjades renovering av dessa rör, vissa utbyten sker men i huvudsak relinas rören vilket gör att man minimerar åverkan på källargolvet. 

Så snart temperaturen stiger till hållbar plustemp kommer målning att ske av samtliga dörrar till våra soprum.

Fr o m 1 februari har Brf Järnheden fått en ny ekonomisk förvaltare; Agenta Förvaltning AB. 


   

 

Här följer lite information som är bra att känna till.

Minst en fungerande brandvarnare (gärna fler) måste finnas i varje lägenhet. Kontrollera funktionaliteten regelbundet genom att trycka på knappen som finns på alla brandvarnare.

Påhälsningar av obehöriga har skett, bl a har några av våra portkodsdosor förstörts. Vi ber alla medlemmar som är hemma att hålla uppsikt över våra tre fastigheter. Om ni stöter på någon okänd som försöker komma in, fråga gärna vem de skall besöka. Låt inga entrédörrar eller källardörrar stå öppna utan bevakning.


Alla bostadrättslägenheter måste ha hemförsäkring med  s k bostadsrättstillägg.  

Vad gäller grovsopor har föreningen inget utrymmer för dessa. P g a brandrisken får grovsopor ej lämnas i källargångarna.  Dessa kan istället med fördel lämnas till den nya returstationen vid Plantagen (ca 1,5 km bort). Det är varje  medlems eget ansvar att forsla bort skräp, t ex gammal köksutrustning och dylikt.I våra gröna containrar för återvinning av papper/tidningar m m får ej slängas kartonger.